Актуално
Начало | Актуално
Работна среща: Възможности за експорт на храни и напитки в Ирак 18.02.2014

На 20 февруари, четвъртък, от 14.00 часа, в заседателната зала на БСК ще се проведе работна среща с експерти от Министерството на икономиката и енергетиката за новите възможности за експорт на български стоки (храни и напитки) в Ирак.

За участие в срещата са поканени представители на членуващите в БСК браншови организации от хранително-вкусовата промишленост, включително  и д-р Светла Чамова - Изпълнителен директор  на  Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ).

Непосредствено след провеждане на работната среща, от 15.00 часа, е предвидено участие на ръководителите на Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане, които ще разяснят възможностите за подпомагане на българските предприятия при осъществяването на износ.