Актуално
Начало | Актуално
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ АМБ 12.06.2019

РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АМБ се проведе на 7 юни 2019 г. в „Рослин Сентрал Парк Хотел“, гр. София   Общото събрание прие годишен отчетен доклад за дейността на АМБ за 2018 г., отчета на Контролния съвет и финансовия отчет на АМБ за 2018 г. Приети бяха и новата програма за дейността и бюджет  за 2019 г. Събранието очерта проблемите на бранша в настоящия момент и предстоящите задачи, с които трябва да се справи новият Управителен съвет.     Повече информация може да намерите в брой 12/ 2019 г.  на Бюлетин за месото, виж ТУК ...