Актуално
Начало | Актуално
ОТМЯНА на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АМБ 2020 12.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с извънредната ситуация в страната и Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването с препоръка за отлагане на всички масови мероприятия в страната,

Управителният съвет на АМБ взе следното решение:

Да се отложи за неопределено време провеждането на редовното годишно Общо отчетно събрание на асоциацията, което беше обявено за 03 април /петък/ 2020 г. от 12.00 ч. в зала 1 на Рослин Сентръл Парк хотел, гр. София, бул. „Витоша“ № 106.

 

При първа възможност за провеждане на събранието Управителния съвет на АМБ ще определи нова дата, за което своевременно ще бъдете уведомени по надлежния ред съгласно Устава на АМБ.

 

                                                       Управителен съвет на АМБ