Актуално
Начало | Актуално
ПОКAНА за РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на АМБ, 2017 08.03.2017

П О К А Н А 
Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква  
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 
на 31 март /петък/ 2017 г. от 12.00 ч. 
в Лендмарк хотел, гр. Пловдив, Парк Гребна база Запад.  
При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 13.00 ч. Дневен ред на Общото събрание виж  в Документи / панела в ляво /. Моля да потвърдите Вашето участие в офиса на АМБ – тел. 02/ 971 26 71, 870 90 66, факс 02/ 973 30 69 или на електронен адрес: office@amb-bg.com