Актуално
Начало | Актуално
Семинар на тема: ЕТИКЕТИРАНЕ ХРАНИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ на 12 - 13 юни, в гр. Велико Търново

На 12 - 13 юни 2015 г., в ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, гр. В. Търново АМБ организира СЕМИНАР на тема:

ЕТИКЕТИРАНЕ ХРАНИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ съгласно Регламент №1169/2011


ПРОГРАМА


ПЕТЪК, 12 ЮНИ 2015 г.


12.30
- Регистрация

13.00
- Добре дошли
Поздравителен адрес към участниците в семинара от Проф. Пламен Моллов - изп. директор на БАБХ или д-р Любомир Кулински - директор дирекция "Контрол на храните и граничен контрол", БАБХ.

13.15 -
Законодателни изисквания за етикетиране на хранителна стойност във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕО) №1169/2011
Лектор: д-р Светла Чамова, изп. директор АМБ

13.45- 
Изчисляване на енергийната стойност на месни продукти
Лектор: инж. Павлина Лилова - главен експерт АМБ

14.10
- Контрол по спазване изискванията на Регламент (ЕО) №1169/2011 за хранителната стойност на месни продукти
Лектор от дирекция "Контрол на храните" ЦУ на БАБХ

14.30 -
Кафе пауза

15.00
- Прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 1169/2011. Допустими отклонения за обявени хранителни стойности за храни и добавки към храните.
Лектор: Проф. д-р Йордан Гогов - Експертен съвет на АМБ


16.00
- Дискусионен панел върху етикети на фирми участнички в семинара

16.30 -
Разпределяне на участниците и казусите за работа по групи

17.00
- Закриване на първия ден

19.30
- Вечеря  


СЪБОТА, 13 ЮНИ 2015 г.


09.00
- Въпроси и отговори на работната група от експерти на ЕС относно обявяване на хранителната стойност.
Лектор: д-р Диляна Попова - главен експерт АМБ

09.20
- Лабораторни изследвания на енергийна стойност и хранителни вещества.
Лектор: д-р Мая Макавеева - директор дирекция "Лабораторни дейности и контрол на чеството"в ЦУ на БАБХ

09.45
- Упражнение и докладване на казусите.
Водят: д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова


10.30
- Кафе пауза

11.00
- Кръгла маса - въпроси към лекторите проф. Й. Гогов, д-р Л. Кулински, д-р М.Макавеева, д-р Д.Попова и инж. П.Лилова.
Води: д-р Светла Чамова

13.00
- Закриване на семинара


За допълнителна информация, моля свържете се с нас.