Актуално
Начало | Актуално
АМБ ще демонстрирана резултатите от проект FEED-CODE

Демонстрация на резултатите от проект FEED-CODE /№ FP7-SME-2012-315464/ "Платформа за сертифициране на животински фуражи и гарантиране на качеството на месните и млечни продукти"  

Дата: 13 ноември, 14.00 -17.00 часа  

Място: зала Пирин,
 
Интер експо център

Бул. Цариградско шосе
147
София 1784