Проекти
Начало | Проекти
ФАР/2005/107-549 “Безопасността на храните - споделена отговорност”

Описание на проекта:

Изготвени книжки на трите езика и диск със изискванията за етикетиране на продукти.

Срок на изпълнение:

2005


Страна, организации:
България - Румъния - Турция