Проекти
Начало | Проекти
Проект “Въвеждане на системата НАССР в малките предприятия, финансиран от Департамента по земеделие към посолството на САЩ в София

Описание на проекта: Изготвени ръководства по НАССР за големи предприятия и за малки предприятия.
Срок на изпълнение:
2005 - 2006
Страна, организации: България