Проекти
Начало | Проекти
Проект SAFE BUY

Описание на проекта:

Проект SAFE BUY е за развитие на евтина, лесноизползваема материална база, осигуряваща на преработвателните предприятия от малкия и среден бизнес възможността едновременно да проследяват и коригират приложимите преработвателни практики.


Проектът е за безвъзмездна помощ по Рамковата Система (понастоящем Рамков договор VI) за проекти за проучване на ЕС.
Грантовете се отпускат, за да насърчат проучването и развитието в широк кръг сектори, с цел да допринесат максимална полза на гражданите на ЕСконсорциум, ръководен от британската проучвателна компания "AgriTrace Ltd" и включва компании и организации от Великобритания, Норвегия, Полша, Португалия, Латвия и България.  Представител на България е АМБ

Срок на изпълнение:

2006-2009

Страна, организации:

Многоноционален