Проекти
Начало | Проекти
Шеста рамкова програма на ЕС - Q-PORKCHAINS

Описание на проекта:
Шеста рамкова програма на ЕС -  "Q-PORKCHAINS", чиято основна цел е обмяна на научни знания между университети и индустриални партньори от сектора. „Подобряване на качеството на свинското месо и свинските продукти: създаване на иновативни, интегрирани и устойчиви системи по хранителната верига за производство на качествени свински продукти отговарящи на изискванията на консуматорите


Срок на изпълнение:

2006-2011

Страна, организации:

Многоноционален