Проекти
Начало | Проекти
Управление на човешките ресурси обучение на неправителствените организации по “Съюзен мениджмънт”

Описание на проекта:
Ръководство по Мениджмънт на съюзите


Срок на изпълнение:

2003-2006


Страна, организации:

GTZ и неправителствените организации в България