Проекти
Начало | Проекти
Проект Леонардо да Винчи – Безопасност на месните продукти;

Описание на проекта:
Изготвени Ръководства по ДПП, НАССР; ISO, Ръководство за обучение на обучаващи и др.

Срок на изпълнение:

2004-2005


Страна, организации:

България - НТС гр. Пловдив, УХТ- Пловдив, АМБ

 

Гърция - Научен и образователен център на инженер химиците и Сдружение на химици 

Асоциирани разработчици на софтуер - Великобритания.