Проекти
Начало | Проекти
АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

ДНИ НА БЪЛГАРСКОТО МЕСО
„ДНИ НА БЪЛГАРСКОТО МЕСО“     Асоциация на месопреработвателите като единствената и най-голяма браншова организация в България организира през м.октомври ...

МЕСОМАНИЯ 2018 – 25 ГОДИНИ СЪС СОБСТВЕНО ЛИЦЕ
                                                         МЕСОМАНИЯ ...

ПРАЗНИК НА ГОРНООРЯХОВСКИЯ СУДЖУК 2018
ОТ 8 ДО 10 ЮНИ 2018 Г. В ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА  СЕ ПРОВЕЖДА ХІІ-Я ПРАЗНИК НА ГОРНООРЯХОВСКИЯ СУДЖУК      Той се организира от Асоциацията на месопреработвателите ...
FEED-CODE, проект по Седма рамкова програма на ЕС
Уеб сайт на проекта : www.feedcode-project.eu . На 10 и 11 януари 2013 г. се проведе първата среща по проекта „Инструмент за сертифициране на фуражите и процедури гарантиращи качеството ...

Разработване и внедряване на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
Наименование на проекта: "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". Обща стойност на безвъзмездната финансова ...